book cover
Type Book
ชื่อเรื่องสัตว์ชายฝั่งทะเลไทย / สุรินทร์ มัจฉาชีพ
ผู้แต่งสุรินทร์ มัจฉาชีพ
ISBN290.00
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2532
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม270 หน้า : ภาพประกอบสี
หัวเรื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

LocationCall NODetailStatus
BC,Reference อ QH94.7อ5 ส861-LIB USE ONLY
BI,Main Stack QP81 ส861-CHK SHELVES
BI,Main Stack QP81 ส861-CHK SHELVES
2
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

LocationCall NODetailStatus
SUT อาคารเอนกประสงค์ ติดต่อบริการยืม-คืน QL138 .ส75-ON SHELVES
SUT อาคารเอนกประสงค์ ติดต่อบริการยืม-คืน QL138 .ส75-ON SHELVES
SUS วรรณกรรม (ชั้น 1) QL317 ส74 2532-LIB USE ONLY
SUS หนังสืออ้างอิ QL317 ส74 2532-LIB USE ONLY
SUS หนังสืออ้างอิ QL317 ส74 2532-LIB USE ONLY
3
4
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

LocationCall NODetailStatus
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาQL137.5 ส7ส 2532 Copy 1Non-circulation
5
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

6
LocationCall NODetailStatus
ชั้นหนังสือ (ชั้น 2)574.92 ส241สอยู่บนชั้น
Faculty of Agricultural Production574.92 ส241สอยู่บนชั้น
Faculty of Fisheries and Aquatic Resource574.92 ส241สอยู่บนชั้น
7
8
LocationCall NODetailStatus
อ.บรรณราชนครินทร์ ชั้น 3591.92 ส47สอยู่บนชั้น
อ.บรรณราชนครินทร์ ชั้น 3591.92 ส47สอยู่บนชั้น
อ.บรรณราชนครินทร์ ชั้น 3591.92 ส47สอยู่บนชั้น
9
LocationCall NODetailStatus
SWU Central Library591.5263 ส861ส ร.2Copy 2Avilable
SWU Central Library591.5263 ส861ส ร.3Copy 3Avilable
Ongkharak LibraryQL137 ส861 2532Copy 1Avilable
SWU Central Library591.5263 ส861สCopy 1Avilable
10
11
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

12
LocationCall NODetailStatus
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา574.9593 ส861ส Copy 1On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา574.9593 ส861สCopy 2On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา574.9593 ส861สCopy 3On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา574.9593 ส861สCopy 5On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา574.9593 ส861สCopy 6On Shelf

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา