book cover
Type Book
ชื่อเรื่องKPI รายบุคคล : สุดยอดบริหารผลลัพธ์ขององค์กร / บรรณาธิการ, สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล, นิยม ละออปักษิณ และวิศาล มหาสิทธิวัฒน์
ISBN9786167299280 : 490.00
 9786167299280 490 บาท
 9786167299280
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สินทวีกิจ, 2553
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่มฑ, 454 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่องการควบคุมคุณภาพ
 การจัดการองค์การ
 การบริหาร
 การประกันคุณภาพ
 การพัฒนาองค์กร
 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
 ประสิทธิผลองค์กร -- การวัด []
 ประสิทธิผลองค์การ -- การประเมิน []
 สมรรถภาพในการทำงาน
 การจัดองค์การ
 การบริหารงานบุคคล
 การประเมินผลงาน
 การพัฒนาองค์การ
 การวัดผลงาน
 ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน
 ดัชนีวัดผลปฏิบัติงาน
 บุคลากร -- การประเมิน []
 ประสิทธิผลองค์การ -- การวัด []
 มาตรฐานการทำงาน

1
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Loading items...

2

Loading items...

3
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...

4
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

Loading items...

5

Loading items...

6
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Loading items...

7
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Loading items...

8

Loading items...

9

Loading items...

10
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Loading items...

11

Loading items...

12

Loading items...

13
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...

14

Loading items...

15

Loading items...

16

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา