book cover
Type Book
ชื่อเรื่องรอบรู้ภาษาจีน : จุ๊กจิ๊กจอจีน เล่ม 1 ฉบับปรับปรุง / เหยิน จิ่งเหวิน
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมจุ๊กจิ๊กจอจีน
 รอบรู้ภาษาจีน (จุ๊กจิ๊กจอจีน เล่ม 1 ฉบับปรับปรุง)
 จุ๊กจิ๊กจอจีน. เล่ม 1
 รอบรู้ภาษาจีน (จุ๊กจิ๊กจอจีน. เล่ม 1 ฉบับปรับปรุง)
ผู้แต่งเหยิน, จิ่งเหวิน
ISBN9789748132228 (ล. 1)
 9789748132228 (ล.1) 170
 9789748132228 (ล.1) 170 บาท
 9789748132228 : 170.00
 9789748132228 170 บาท
 9789748132297
 9789748132297 (ล. 2)
 9789748132297 (ล.2) 185
 9789748132228
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2551
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 2
 4ฉบับปรับปรุง / 4
 พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง)
 พิมพ์ครั้งที่ 2, 4 (ฉบับปรับปรุง)
 พิมพ์ครั้งที่ 4 ฉบับปรับปรุง
 พิมพ์ครั้งที่ 4
รูปเล่ม237 หน้า
หัวเรื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

LocationCall NODetailStatus
BC,Main Stack PL1129.T5 ห723ร 2551-CHK SHELVES
BC,Prachinburi Main Stack PL1129.T5 ห723ร 2551-CHK SHELVES
2
3
LocationCall NODetailStatus
ชั้นหนังสือ (ชั้น 2)495.1824 ห723จ4ล. 1อยู่บนชั้น
ชั้นหนังสือ (ชั้น 2)495.1824 ห723จ4ล. 1อยู่บนชั้น
4
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

LocationCall NODetailStatus
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาPL1074.8 ห7ร 2551ล.1 Copy 1Available
5
6
LocationCall NODetailStatus
อ.บรรณราชนครินทร์ ชั้น 3495.1 ห56รอยู่บนชั้น
อ.บรรณราชนครินทร์ ชั้น 3495.1 ห56รอยู่บนชั้น
อ.บรรณราชนครินทร์ ชั้น 3495.1 ห56รอยู่บนชั้น
7
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

8
LocationCall NODetailStatus
SWU Central Library495.1 ห723จ2551 ล.1Avilable
SWU Central Library495.1 ห723จ2551 ล.1 ร.2Copy 2Avilable
SWU Central Library495.1 ห723จ2551 ล.2Avilable
SWU Central Library495.1 ห723จ2551 ล.2 ร.2Copy 2Avilable
9
10
11
LocationCall NODetailStatus
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา495.1 ห723ร 2551ล.1Copy 1On Shelf
12

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา