book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม : การตีพิมพ์บทความวิชาการ / สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมการตีพิมพ์บทความวิชาการ
ผู้แต่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ISBN9742294461 140 บาท
 9742294466
 9789742294465
 9742294461
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานฯ, 2546
รูปเล่ม122 หน้า
ลิงค์หน้าสารบัญ
หัวเรื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

LocationCall NODetailStatus
SUS ห้องอ่านชั้น 2 Q180.A1 ส67-ON SHELVES
SUS ห้องอ่านชั้น 2 Q180.A1 ส67-ON SHELVES
SUS ห้องอ่านชั้น 2 Q180.A1 ส67-ON SHELVES
2
3
LocationCall NODetailStatus
ชั้น 5T45 ก64 2546อยู่บนชั้น
4
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

5
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

LocationCall NODetailStatus
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาT45 ก6 2546 Copy 1Available
6
LocationCall NODetailStatus
หนังสือเก่าชั้นปิด B (ชั้น 1)506 พ534กติดต่อเจ้าหน้าที่
หนังสือเก่าชั้นปิด B (ชั้น 1)506 พ534กติดต่อเจ้าหน้าที่
หนังสือเก่าชั้นปิด B (ชั้น 1)506 พ534กติดต่อเจ้าหน้าที่
7
8
9
10
LocationCall NODetailStatus
Ongkharak LibraryT45 ก271 2546Copy 1Avilable
Ongkharak LibraryT45 ก271 2546 ร.2Copy 2Avilable
11
LocationCall NODetailStatus
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา500 ก514 Copy 1On Shelf
12
13
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

14

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา