book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาวงจรอาหารที่ยั่งยืน ระยะที่ 4 : เครือข่ายการวิจัยบูรณาการลุ่มนั้าท่าจีน-แม่กลอง "พลิกฟื้นท่าจีน-แม่กลอง สู่สังคมภูมิปัญญา" / สุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์...[และคนอื่นๆ]
ISBN9741105436
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
 พิมพ์ครั้งแรก
รูปเล่ม364 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หัวเรื่องการปนเปื้อนในอาหาร -- ไทย -- สมุทรสงคราม []
 มหาวิทยาลัยมหิดล. โครงการวิจัยการจัดการทรัพยากรเพื่อสันติภาพและความยั่งยืนลุ่มแม่น้ำท่าจีน-แม่กลอง
 สารเคมีทางการเกษตร -- ไทย -- สมุทรสงคราม []
 อุตสาหกรรมอาหาร -- ไทย -- สมุทรสงคราม []
 การปนเปื้อนในอาหาร -- ไทย []
 โภชนาการ -- ไทย -- สมุทรสงคราม -- การสำรวจ []
 การพัฒนาแบบยั่งยืน
 เกษตรกรรม -- เทคโนโลยีที่เหมาะสม -- ไทย -- วิจัย []
 เกษตรกรรมแบบยั่งยืน -- ไทย -- วิจัย []
 วิจัย
 สารเคมีทางการเกษตร
 สารพิษตกค้างทางเกษตรกรรม
 ห่วงโซ่อาหาร
 อาหาร -- การจัดการ []
 อาหาร -- มาตรฐาน []
 อุตสาหกรรมอาหาร -- ไทย []
 การใช้ที่ดิน -- ลุ่มน้ำท่าจีน []
 การใช้ที่ดิน -- ลุ่มน้ำแม่กลอง []
 การบริโภค -- วิจัย -- รวมเรื่อง []
 โซ่อาหาร (นิเวศวิทยา) -- วิจัย []
 เกษตรกรรมแบบยั่งยืน -- วิจัย []
 ความปลอดภัยทางด้านอาหาร
 ความปลอดภัยทางด้านอาหาร -- วิจัย []
 ปุ๋ยหมัก
 ผักปลอดสารพิษ -- วิจัย -- รวมเรื่อง []
 ยากำจัดศัตรูพืช
 ยากำจัดศัตรูพืช -- วิจัย []
 หอยเชอรี่ -- การควบคุม -- วิจัย []
 อาหาร -- วิจัย -- รวมเรื่อง []
 อุตสาหกรรมอาหาร -- ลุ่มน้ำท่าจีน []
 อุตสาหกรรมอาหาร -- ลุ่มน้ำแม่กลอง []
 เกษตรธรรมชาติ -- วิจัย []
 สุขาภิบาลอาหาร -- วิจัย []

1
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

Loading items...

3
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Loading items...

4

Loading items...

5
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Loading items...

6

Loading items...

7
 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

Loading items...

8
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Loading items...

9

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา