book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลการเรียนรู้และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์เรื่องภูมิปัญญาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม ด้วยวิธีการจัดการเรียรรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ / โดย นัจภัค บูชาพิมพ์
ผู้แต่งนัจภัค บูชาพิมพ์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551
รูปเล่มฎ, 247 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หัวเรื่องการเรียนแบบมีส่วนร่วม.
 นักเรียนมัธยมศึกษา -- วิจัย. []
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- การศึกษาและการสอน. []

1
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา