book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus / โดย อาภรณ์พรรณ พงษ์สวัสดิ์
ผู้แต่งอาภรณ์พรรณ พงษ์สวัสดิ์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550
รูปเล่มง-ฐ, 239 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หัวเรื่องการอ่าน -- วิจัย. []
 การอ่านขั้นประถมศึกษา -- วิจัย. []
 ความเข้าใจในการอ่าน.
 นักเรียนประถมศึกษา -- วิจัย. []

1
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา