book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการที่ยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำโขง 3 / มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ
ISBN9789746722735
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
รูปเล่ม304 หน้า : ตาราง
หัวเรื่องการท่องเที่ยว -- วิจัย []
 ลุ่มน้ำโขง -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว -- วิจัย []
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว -- ลุ่มน้ำโขงวิจัย []
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- กัมพูชา []
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- ไทย []
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- พม่า []
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- ลาว []
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- ลุ่มน้ำโขง -- วิจัย []
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง []
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- อินโดจีน []
 การท่องเที่ยว
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- ลุ่มน้ำโขง []

1
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...

2

Loading items...

3

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา