book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการเขียนรายงานประเมินโครงการ / พิสณุ ฟองศรี
ผู้แต่งพิสณุ ฟองศรี
ISBN9747040180
 9789747040180 0.00
 9789747040180 140
 9789747040180 140 บาท
 9789747040180
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พรอพเพอร์ตี้พริ้นท์, 2550
ครั้งที่พิมพ์2
 พิมพ์ครั้งที่ 1
 พิมพ์ครั้งที่ 2
 พิมพ์ครั้งที่ 5
รูปเล่ม163 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
หัวเรื่องเพิ่มเติม
 
หัวเรื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

LocationCall NODetailStatus
SUS ห้องอ่านชั้น 3 HD69.P75 พ64-ON SHELVES
SUS ห้องอ่านชั้น 3 HD69.P75 พ64-ON SHELVES
2
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

LocationCall NODetailStatus
Songkhla658.404 พ765ก 2550 Copy 1Available
Songkhla658.404 พ765ก 2550 Copy 2Available
Songkhla658.404 พ765ก 2550 Copy 3Available
3
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

LocationCall NODetailStatus
ชั้น 4 กลุ่มหนังสือทั่วไป808.066 พ38กฉ.1ON SHELF
ชั้น 4 กลุ่มหนังสือทั่วไป808.066 พ38กฉ.2ON SHELF
ชั้น 4 กลุ่มหนังสือทั่วไป808.066 พ38กฉ.4ON SHELF
ชั้น 4 กลุ่มหนังสือทั่วไป808.066 พ38กฉ.3ON SHELF
4
LocationCall NODetailStatus
อ.บรรณราชนครินทร์ ชั้น 4658.404 พ38กอยู่บนชั้น
อ.บรรณราชนครินทร์ ชั้น 4658.404 พ38กอยู่บนชั้น
อ.บรรณราชนครินทร์ ชั้น 4658.404 พ38กอยู่บนชั้น
5
6
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

7
8
9
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

10
LocationCall NODetailStatus
SWU Central Library808.06 พ771ก3Copy 1Avilable
SWU Central Library808.06 พ771ก3 ร.2Copy 2Avilable
Ongkharak LibraryHD62.5 พ771 2550Copy 1Avilable
11
12
LocationCall NODetailStatus
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา808.06665 พ771ก 2550Copy 1On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา808.06665 พ771ก 2550Copy 2On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา808.06665 พ771ก 2550Copy 3On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา808.06665 พ771ก 2550Copy 4On Shelf

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา