book cover
Type Book
ชื่อเรื่องกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนสู่ประชาธิปไตย / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
ผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
ISBN9743451684
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2543
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 2
 พิมพ์ครั้งที่ 4
 พิมพ์ครั้งที่ 4 (ฉบับปรับปรุง)
รูปเล่ม75 หน้า
หัวเรื่องประชาธิปไตย
 ประชาธิปไตย -- รวมเรื่อง []
 ประชาธิปไตย -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา []
 พุทธศาสนกับการเมือง
 พุทธศาสนากับการเมือง

1
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...

2

Loading items...

3

Loading items...

4

Loading items...

5

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา