book cover
Type Book
ชื่อเรื่องกรณีศึกษา : การจัดการความขัดแย้งการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าต้นน้ำ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน / [ผู้ศึกษา รัชดา ฉายสวัสดิ์ ; กองบรรณาธิการ ไพโรจน์ พลเพชร, ศยามล ไกยูรวงศ์, สุนี ไชยรส]
ผู้แต่งรัชดา ฉายสวัสดิ์
ISBN9749390164 190
 9749390164 บริจาค
 9749390164
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2548
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม124 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
ลิงค์หน้าสารบัญ
หัวเรื่องการจัดการป่าไม้
 Natural resources management
 Social conflict
 การแก้ปัญหา
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน []
 การจัดการน้ำ
 การทำลายป่าไม้
 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 การทำลายป่าไม้ -- ไทย -- น่าน -- ปัญหาและข้อพิพาท -- การศึกษาเฉพาะกรณี []
 การทำลายป่าไม้ -- ไทย -- น่าน -- ปัญหาและข้อพิพาท -- กรณีศึกษา []
 การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน []
 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน []
 การอนุรักษ์ป่าไม้ -- ไทย -- น่าน -- ปัญหาและข้อพิพาท -- การศึกษาเฉพาะกรณี []
 การอนุรักษ์ป่าไม้ -- ไทย -- น่าน -- ปัญหาและข้อพิพาท -- กรณีศึกษา []
 ความขัดแย้งทางสังคม -- ไทย []
 ทรัพยากรธรรมชาติ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน []
 ความขัดแย้งทางสังคม -- ไทย -- น่าน []
 ชาวเขา -- ปัญหาและข้อพิพาท -- กรณีศึกษา []
 ชาวเขา -- ปัญหาและข้อพิพาท -- การศึกษาเฉพาะกรณี []
 นโยบายป่าไม้ -- ไทย []
 นโยบายป่าไม้ -- ไทย -- น่าน -- ปัญหาและข้อพิพาท -- การศึกษาเฉพาะกรณี []
 นโยบายป่าไม้ -- ไทย -- น่าน -- ปัญหาและข้อพิพาท -- กรณีศึกษา []
 ปัญหาสังคม -- ไทย []
 ป่าชุมชน
 ป่าไม้ -- ไทย -- น่าน -- ปัญหาและข้อพิพาท []
 ป่าไม้ -- ไทย -- น่าน -- ปัญหาและข้อพิพาท -- การศึกษาเฉพาะกรณี []
 ม้ง -- ไทย -- น่าน []
 ป่าไม้และการป่าไม้ -- ไทย -- น่าน -- ปัญหาและข้อพิพาท -- กรณีศึกษา []
 ป่าไม้และการป่าไม้ -- ไทย -- น่าน -- ปัญหาและข้อพิพาท -- กรณีศึกษา []
 ม้ง
 สวนสัตว์ -- ไทย -- นครราชสีมา []
 สิทธิมนุษยชน -- ไทย -- น่าน []
 Conflict resolution
 Forest
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 การใช้ที่ดิน
 การใช้ที่ดิน -- น่าน. อำเภอเชียกลาง []
 การใช้ที่ดิน -- น่าน -- เชียงกลาง []
 การทำลายป่าไม้ -- ไทย -- น่าน []
 การอนุรักษ์น้ำ -- ปัญหาและข้อพิพาท []
 การทำลายป่าไม้ -- ไทย -- น่าน -- ปัญหาและข้อพิพาท -- กรณีศึกษา []
 การทำลายป่าไม้ -- น่าน -- ปัญหาและข้อพิพาท -- กรณีศึกษา []
 การบริหารความขัดแย้ง
 การอนุรักษ์ป่าไม้ -- ไทย -- น่าน []
 การอนุรักษ์ป่าไม้ -- ไทย -- น่าน -- ปัญหาและข้อพิพาท -- กรณีศึกษา []
 การอนุรักษ์ป่าไม้ -- น่าน. อำเภอเชียกลาง []
 ความขัดแย้งทางสังคม -- น่าน -- เชียงกลาง []
 การอนุรักษ์ป่าไม้ -- น่าน -- ปัญหาและข้อพิพาท -- กรณีศึกษา []
 การอนุรักษ์ป่าไม้ -- น่าน -- เชียงกลาง []
 ความขัดแย้งทางสังคม
 ชาวเขา -- ปัญหาและข้อพิพาท -- กรณีศึกษา []
 นโยบายป่าไม้ -- ไทย -- น่าน []
 นโยบายป่าไม้ -- ไทย -- น่าน -- ปัญหาและข้อพิพาท -- กรณีศึกษา []
 นโยบายป่าไม้ -- น่าน []
 นโยบายป่าไม้ -- น่าน -- ปัญหาและข้อพิพาท -- กรณีศึกษา []
 ป่าไม้ -- ไทย -- น่าน []
 ป่าไม้ -- ไทย -- น่าน -- ปัญหาและข้อพิพาท -- กรณีศึกษา []
 ป่าไม้ -- น่าน []
 ป่าไม้ -- น่าน. อำเภอเชียกลาง []
 ป่าไม้ -- น่าน -- ปัญหาและข้อพิพาท -- กรณีศึกษา []
 ป่าไม้ -- น่าน -- เชียงกลาง []
 ม้ง -- น่าน []
 สิทธิมนุษยชน
 การพื้นฟูสภาพป่า

1
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...

2

Loading items...

3
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

Loading items...

4

Loading items...

5
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

Loading items...

6
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Loading items...

7

Loading items...

8
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Loading items...

9
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Loading items...

10

Loading items...

11

Loading items...

12

Loading items...

13
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...

14

Loading items...

15

Loading items...

16
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

Loading items...

17

Loading items...

18

Loading items...

19
 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

167 ม.2 ต.นาฝาย อ.เมือง จชัยภูมิ 36000

Loading items...

20

Loading items...

21
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

Loading items...

22

Loading items...

23

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา