book cover
Type Book
ชื่อเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อม / อำนาจ วงศ์บัณฑิต
ผู้แต่งอำนาจ วงศ์บัณฑิต
ISBN9789742885236 0.00
 9789742885236 550
 9789742885236 550 บาท
 9789742885236
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2550
ครั้งที่พิมพ์2 แก้ไขเพิ่มเติม
 2แก้ไขเพิ่มเติม / 2
 พิมพ์ครั้งที่ 2
 พิมพ์ครั้งที่ 2 (แก้ไขเพิ่มเติม)
รูปเล่ม623 หน้า
หัวเรื่องเพิ่มเติม
หัวเรื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

LocationCall NODetailStatus
SUS ห้องอ่านชั้น 3 KPT3127 อ63-ON SHELVES
SUS ห้องอ่านชั้น 3 KPT3127 อ63-ON SHELVES
SUP General stack KPT3127 .อ63 2550-ON SHELVES
2
LocationCall NODetailStatus
ชั้น 3 อาคารนิติศาสตร์KPT3127 อ63 2550ใช้ภายในห้องสมุด
ชั้น 5KPT3127 อ63 2550อยู่บนชั้น
ชั้น 5KPT3127 อ63 2550อยู่บนชั้น
ชั้น 3 อาคารนิติศาสตร์KPT3127 อ63 2550อยู่บนชั้น
ชั้น 3 อาคารนิติศาสตร์KPT3127 อ63 2550อยู่บนชั้น
ชั้น 3 อาคารนิติศาสตร์KPT3127 อ63 2550อยู่บนชั้น
3
4
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

5
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

6
LocationCall NODetailStatus
ชั้นหนังสือ (ชั้น 2)344.046 อ686ก2อยู่บนชั้น
ชั้นหนังสือ (ชั้น 2)344.046 อ686ก2อยู่บนชั้น
ชั้นหนังสือ (ชั้น 2)344.046 อ686ก2อยู่บนชั้น
Faculty of Engineering Library344.046 อ686ก2อยู่บนชั้น
ชั้นหนังสือ (ชั้น 2)344.046 อ686ก2อยู่บนชั้น
7
LocationCall NODetailStatus
อ.บรรณราชนครินทร์ ชั้น 2344.046 อ215กอยู่บนชั้น
อ.บรรณราชนครินทร์ ชั้น 2344.046 อ215กอยู่บนชั้น
8
9
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

10
11
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

12
LocationCall NODetailStatus
Ongkharak LibraryK3581 อ686 2550Copy 1Avilable
13
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

LocationCall NODetailStatus
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาK3581 อ6ก 2550 Copy 1Available
14
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

15
LocationCall NODetailStatus
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา344.046 อ686ก 2550 Copy 1On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา344.046 อ686ก 2550Copy 2On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา344.046 อ686ก 2550Copy 3On Shelf
16
17
18

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา