book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง101 บทสนทนาจีนพร้อมใช้สำหรับนักท่องเที่ยว = Chinese 101 in Cartoons (For Travelers) / จางจิ้ง เฉินเสี่ยวหนิง เผิงป๋อ เรียบเรียง ; จิราวรรณ สันติวัฒนา แปล
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมร้อยหนึ่งบทสนทนาจีน : พร้อมใช้สำหรับนักท่องเที่ยว
 หนึ่งร้อยหนึ่งบทสนทนาจีนพร้อมใช้สำหรับนักท่องเที่ยว
 หนึ่งร้อยเอ็ดบทสนทนาจีนพร้อมใช้สำหรับนักท่องเที่ยว
 ร้อยหนึ่งบทสนทนาจีน พร้อมใช้สำหรับนักท่องเที่ยว
 Chinese 101 cartoons (for Travelers)
 Chinese 101 in Cartoons (For Travelers)
ISBN9786165151177 : 240.00
 9786165151177 0.00
 9786165151177 240
 9786165151177 240 บาท
 9786165151177
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2554
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม127 หน้า: ภาพปะกอบ + 1 ซีดี-รอม
หัวเรื่องเพิ่มเติม
หัวเรื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

LocationCall NODetailStatus
SUS ห้องอ่านชั้น 3 PL1121.ท9 ห36-ON SHELVES
SUS ซีดีประกฯ (Cir Desk) PL1121.ท9 ห36-ON SHELVES
SUP General stack PL1121.T5 ห362 2554-ON SHELVES
SUP Audio-visual PL1121.T5 ห362 2554-ON SHELVES
2
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

3
LocationCall NODetailStatus
เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน495.1 จ293หอยู่บนชั้น
เคาน์เตอร์บริการยืม - คืน495.1 จ293หอยู่บนชั้น
ชั้นหนังสือ (ชั้น 2)495.1 จ293หอยู่บนชั้น
ชั้นหนังสือ (ชั้น 2)495.1 จ293หอยู่บนชั้น
4
5
LocationCall NODetailStatus
อ.บรรณราชนครินทร์ ชั้น 3495.1824 จ22หอยู่บนชั้น
อ.บรรณราชนครินทร์ ชั้น 2495.1824 จ22หอยู่บนชั้น
อ.บรรณราชนครินทร์ ชั้น 2495.1824 จ22หอยู่บนชั้น
อ.บรรณราชนครินทร์ ชั้น 3495.1824 จ22หอยู่บนชั้น
6
7
8
9
10
11
LocationCall NODetailStatus
SWU Central Library495.1824 จ293หCopy 1Avilable
SWU Central Library495.1824 จ293ห ร.2Copy 2Avilable
SWU Central Library495.1824 จ293หCopy 1Avilable
SWU Central Library495.1824 จ293ห ร.2Copy 2Avilable
Ongkharak LibraryPL1121.ท9 จ293 2554Copy 1Avilable
Ongkharak LibraryPL1121.ท9 จ293 2554 ร.2Copy 2Avilable
12
13
14
LocationCall NODetailStatus
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา495.1834 จ293ร Copy 1On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา495.1834 จ293รCopy 2On Shelf
15
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

16

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา