book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง100 สุดยอดไอเดียการทำพีอาร์ = 100 great PR ideas / Jim Blythe ; วัฒนา มานะวิบูลย์
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมร้อยสุดยอดไอเดียการทำพีอาร์
 หนึ่งร้อยสุดยอดไอเดียการทำพีอาร์
 100 great PR ideas
 100 great PR ideas : from leading companies around the world
ผู้แต่งไบลธ์, จิม
ISBN9786165150224 : 185 บาท
 9786165150224 : อภินันทนาการ (185 บาท)
 9786165150224 185
 9786165150224
 9786165150224 : 185.00
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 2552
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
 พิมพ์ครั้งแรก
รูปเล่ม222 หน้า ; 21 ซม
ลิงค์ปกและสารบัญ
หัวเรื่อง
 
 
 
 
 
 
 

1
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

LocationCall NODetailStatus
SUP Creative Corner HM263 .บ97 2552-ON SHELVES
SUS ห้องอ่านชั้น 3 HM263 บ94-ON SHELVES
SUP General stack HM263 .บ97 2552-ON SHELVES
2
3
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

LocationCall NODetailStatus
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาHM1221 บ9ห 2552 Copy 1Available
4
5
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

6
7
LocationCall NODetailStatus
อ.บรรณราชนครินทร์ ชั้น 4659.2 บ97หอยู่บนชั้น
อ.บรรณราชนครินทร์ ชั้น 4659.2 บ97หอยู่บนชั้น
8
9
10
11
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

12
13
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

14
LocationCall NODetailStatus
SWU Central Library659.2 บ974หCopy 1Avilable
SWU Central Library659.2 บ974ห ร.2Copy 2Avilable
Ongkharak LibraryHM263 บ974 2552Copy 1Avilable
Ongkharak LibraryHM263 บ974 2552 ร.2Copy 2Avilable
15
16
LocationCall NODetailStatus
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา659.2 บ974ร Copy 1On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา659.2 บ974รCopy 2On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา659.2 บ974รCopy 3On Shelf
17
18

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา