book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง100 รูปแบบประโยคจีน / อาศรมสยาม-จีนวิทยา เรียบเรียง
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมร้อยรูปแบบประโยคจีน
ผู้แต่งอาศรมสยาม-จีนวิทยา
ISBN9786167105277
 9786167105277 (ล.1) 155
 9786167105277 : 155 บาท
 9786167105390 (ล.2) 160
 9786167105277 (ล.1)
 9786167105390
 9786167105390 (ล.2)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2553-2554
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่มเล่ม
หัวเรื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 

1
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

LocationCall NODetailStatus
SUS ห้องอ่านชั้น 3 PL1121.ท9 อ65-ON SHELVES
SUS ห้องอ่านชั้น 3 PL1121.ท9 อ65-ON SHELVES
SUS ห้องอ่านชั้น 3 PL1121.ท9 อ65-ON SHELVES
SUS ห้องอ่านชั้น 3 PL1121.ท9 อ65-ON SHELVES
2
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

3
4
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

LocationCall NODetailStatus
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาPL1121.T5 อ6ร 2553 Copy 1Available
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาPL1121.T5 อ6ร 2553 Copy 2CheckOut
5
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

6
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

7
8
9
10
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

11
LocationCall NODetailStatus
SWU Central Library495.15 อ669ห ล.1Avilable
SWU Central Library495.15 อ669ห ล.1 ร.2Copy 2Avilable
SWU Central Library495.15 อ669ห ล.2Avilable
SWU Central Library495.15 อ669ห ล.2 ร.2Copy 2Avilable
12
LocationCall NODetailStatus
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา495.15 ร193ล.1Copy 6On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา495.15 ร193ล.1Copy 7On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา495.15 ร193ล.2Copy 1On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา495.15 ร193ล.2Copy 2On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา495.15 ร193 Copy 1On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา495.15 ร193Copy 2On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา495.15 ร193Copy 3On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา495.15 ร193Copy 4On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา495.15 ร193Copy 5On Shelf
13
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

14

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา