book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง10 นาทีมหัศจรรย์ยามเช้า : สร้างลูกรักการอ่าน / Nam Mi-Young, เขียน ; กาญจนา ประสพเนตร, แปล
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมสิบนาทีมหัศจรรย์ยามเช้า : สร้างลูกรักการอ่าน
 สร้างลูกรักการอ่าน
 Habits for fun study, 10 minutes reading in the morning
ผู้แต่งนัม, มียอง
ISBN9786160802951 : 195.00 บาท
 9786160802951 0.00
 9786160802951 194
 9786160802951 195 บาท
 9786160802951 195.00
 9786160802951 135 บาท
 9786160802951
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งแรก
รูปเล่ม254 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่องเพิ่มเติม
 
 
หัวเรื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

2
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

LocationCall NODetailStatus
Songkhla649.58 น491ส 2554 Copy 1Available
Songkhla649.58 น491ส 2554 Copy 2Available
3
4
LocationCall NODetailStatus
อ.บรรณราชนครินทร์ ชั้น 4649.58 น116สอยู่บนชั้น
อ.บรรณราชนครินทร์ ชั้น 4649.58 น116สอยู่บนชั้น
อ.บรรณราชนครินทร์ ชั้น 4649.58 น116สอยู่บนชั้น
5
6
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

119 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

7
8
9
10
11
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

LocationCall NODetailStatus
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาZ1037 น6ส 2554 Copy 1CheckOut
12
LocationCall NODetailStatus
SWU Central Library649.58 น433สCopy 1Avilable
Ongkharak LibraryLB1050 น433 2554Copy 1Avilable
13
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

70 หมู่ที่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

14
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

15
LocationCall NODetailStatus
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา649.58 น433ส Copy 1On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา649.58 น433สCopy 2On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา649.58 น433สCopy 3On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา649.58 น433สCopy 4On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา649.58 น433สCopy 5On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา649.58 น433สCopy 6On Shelf
16
17

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา