Type Book
Title"ตั๋วเมือง" การเรียนภาษาล้านนาผ่านโครงสร้างคำ / เกษม ศิริรัตน์พิริยะ
Varying Titleการเรียนภาษาล้านนาผ่านโครงสร้างคำ
 ตั๋วเมืองการเรียนภาษาล้านนาผ่านโครงสร้างคำ
Authorเกษม ศิริรัตน์พิริยะ
ISBN9749942000 270
 9749942000 270 บาท
 9749942000
Imprintนนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Description219 หน้า : ภาพประกอบสี ; 26 ซม
Subject