book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย รายวิชาเพิ่มเติม ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น รายวิชา ท ๐๕๒ ภูมิปัญญาท้องถิ่นลุ่มน้ำนครชัยศรี / โดย สินี เพียรพิทักษ์
ผู้แต่งสินี เพียรพิทักษ์
ISBN9744647183
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547
รูปเล่มง-ฏ, 314 หน้า : กราฟ, ตาราง, แผนภูมิ
หัวเรื่องภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- วิจัย. []
 ภาษาไทย -- หลักสูตร -- วิจัย. []
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- หลักสูตร -- วิจัย. []

1
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา