book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวไทยทรงดำสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสระยายโสมวิทยา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี / โดย วราภรณ์ ธรรมทิพย์สกุล
ผู้แต่งวราภรณ์ ธรรมทิพย์สกุล
ISBN9744646926
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547
รูปเล่มง-ฏ, 340 หน้า : ภาพประกอบสี, ตาราง, แผนภูมิ
หัวเรื่องโซ่ง -- ความเป็นอยู่และประเพณี -- หลักสูตร -- วิจัย. []
 ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- วิจัย. []
 ภาษาไทย -- หลักสูตร -- วิจัย. []
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- หลักสูตร -- วิจัย. []

1
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา