book cover
Type Book
ชื่อเรื่องกฎหมายธุรกิจในเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ = Business law (LW 215) / มยุรี พนแสงดาว
ผู้แต่งมยุรี พ้นแสงดาว
ISBN9745938009 : 56.00
 9745938009
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2544
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 4
 พิมพ์ครั้งที่ 3
รูปเล่ม383 หน้า ; 26 ซม
หัวเรื่องกฎหมายพาณิชย์
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ []
 กฎหมายธุรกิจ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) []
 กฎหมายธุรกิจ
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- จ้างทำของ []
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- จ้างแรงงาน []
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- เช่าซื้อ []
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- บุคคล []
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- เช่าทรัพย์ []
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ซื้อขาย []
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- นิติกรรม []
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- รับขน []
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- แลกเปลี่ยน []
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- สัญญา []
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- หนี้ []
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ -- ให้ []
 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

1
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Loading items...

3
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

Loading items...

4

Loading items...

5

Loading items...

6

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา