book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง"รู้เก็บ รู้ใช้" ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา / ผู้เรียบเรียง, องอาจ จิระอร
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมรู้เก็บรู้ใช้ : ระดับมัธยมศึกษาและดุดมศึกษา
 รู้เก็บ รู้ใช้" ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา : 20 เรื่องสั้นระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาที่ได้รับรางวัลรู้เก็บ รู้ใช้" ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาที่ได้รับรางวัลในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการออมและการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 20 เรื่องสั้นระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาที่ได้รับรางวัล ในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการออมและการลงทุน
 รู้เก็บ รู้ใช้
 รู้เก็บ รู้ใช้ ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา
ISBN9749317211 180
 9749317211 180 บาท
 9749317211 บาท
 9789749317211
 9749317211
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
 พิมพ์ครั้งที่ 2
รูปเล่ม240 หน้า
หัวเรื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

LocationCall NODetailStatus
SUS ห้องอ่านชั้น 3 PL4209 ร751-ON SHELVES
SUS ห้องอ่านชั้น 3 PL4209 ร751-ON SHELVES
SUS ห้องอ่านชั้น 3 PL4209 ร751-ON SHELVES
SUS ห้องอ่านชั้น 3 PL4209 ร751-ON SHELVES
2
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

LocationCall NODetailStatus
Songkhlaรส ร808 2548 Copy 1Available
Songkhlaรส ร808 2548 Copy 2Available
3
4
LocationCall NODetailStatus
หนังสือบริจาคชั้นปิด (ชั้น 1)56/01674ติดต่อเจ้าหน้าที่
5
LocationCall NODetailStatus
อ.บรรณราชนครินทร์ ชั้น 2332.0415 อ12รอยู่บนชั้น
อ.บรรณราชนครินทร์ ชั้น 2332.0415 อ12รอยู่บนชั้น
6
7
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

8
LocationCall NODetailStatus
WarehouseHG7920 อ117(4) 2548 ร.2Copy 2Avilable
Ongkharak LibraryHG7920 อ117(4) 2548Copy 1Avilable
Ongkharak LibraryHG7920 อ117(4) 2548 ร.5Copy 5Avilable
WarehouseHG7920 อ117(4) 2548 ร.3Copy 3Avilable
WarehouseHG7920 อ117(4) 2548 ร.4Copy 4Avilable
WarehouseHG7920 อ117(4) 2548 ร.6Copy 6Avilable
WarehouseHG7920 อ117(4) 2548 ร.7Copy 7Avilable
9
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

LocationCall NODetailStatus
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาHG7920ร77 2548 Copy 1Available
10
11
12
LocationCall NODetailStatus
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาร.ส. อ117รก Copy 1On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาร.ส. อ117รก Copy 2On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาร.ส. อ117รก Copy 3On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาร.ส. อ117รก Copy 4Archive (ติดต่อเจ้าหน้าที่)
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาร.ส. อ117รก Copy 5Archive (ติดต่อเจ้าหน้าที่)
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาSET ร.ส. อ117รก Copy 6Archive (ติดต่อเจ้าหน้าที่)
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาSET ร.ส. อ117รก Copy 7Archive (ติดต่อเจ้าหน้าที่)
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาSET ร.ส. อ117รก Copy 8Archive (ติดต่อเจ้าหน้าที่)
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาSET ร.ส. อ117รก Copy 9Archive (ติดต่อเจ้าหน้าที่)
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาSET ร.ส. อ117รก Copy 10Archive (ติดต่อเจ้าหน้าที่)
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาSET ร.ส. อ117รก Copy 11Archive (ติดต่อเจ้าหน้าที่)
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาSET ร.ส. อ117รก Copy 12Archive (ติดต่อเจ้าหน้าที่)
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาSET ร.ส. อ117รก Copy 13Archive (ติดต่อเจ้าหน้าที่)
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาSET ร.ส. อ117รก Copy 14Archive (ติดต่อเจ้าหน้าที่)
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาSET ร.ส. อ117รก Copy 15Archive (ติดต่อเจ้าหน้าที่)
13
14
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

15

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา