book cover
Type Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ / โดย ศิริวรรณ ปุ่นคอน
ผู้แต่งศิริวรรณ ปุ่นคอน
ISBN9746539191
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547
รูปเล่มก-ฐ, 161หน้า : ตาราง
หัวเรื่องความก้าวร้าวในวัยรุ่น -- วิจัย. []
 ความก้าวร้าวในวัยรุ่น -- ประจวบคีรีขันธ์ -- วิจัย. []
 วัยรุ่นชาย -- วิจัย. []

1
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา