book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง3,500 คำ ลำดับขีดอักษรจีน = Strokes order of Chinese characters / นพพิชญ์ ประหวั่น เรียบเรียง
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมStokes order of Chinese characters
 สามพันห้าร้อยคำ ลำดับขีดอักษรจีน
 Strokes order of Chinese characters
ผู้แต่งนพพิชญ์ ประหวั่น
ISBN9789749634707 : 300.00
 9749634705
 9789749634707
 9749634705 300 บาท
 9749634705 300
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2547
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม607 หน้า
หัวเรื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

LocationCall NODetailStatus
SUS ห้องอ่านชั้น 3 PL1171 น33-ON SHELVES
SUS ห้องอ่านชั้น 3 PL1171 น33-ON SHELVES
SUT อาคารเอนกประสงค์ ติดต่อบริการยืม-คืน PL1171 .น365 2547-ON SHELVES
SUS ห้องอ่านชั้น 3 PL1171 น33-ON SHELVES
2
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

LocationCall NODetailStatus
Songkhla495.1 น113ส 2547 Copy 1Available
Songkhla495.1 น113ส 2547 Copy 2Available
Songkhla495.1 น113ส 2547 Copy 3Available
Songkhla495.1 น113ส 2547 Copy 4Available
3
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

4
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

LocationCall NODetailStatus
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาPL1171 น3ส 2547 Copy 1Process Missing
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาPL1171 น3ส 2547 Copy 2Available
5
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

6
LocationCall NODetailStatus
ชั้นหนังสือ (ชั้น 2)495.1 น177สอยู่บนชั้น
7
8
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

9
10
11
12
13
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

96 ถ.โรจนะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

14
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

15
16
LocationCall NODetailStatus
SWU Central Library495.181 น167สCopy 1Avilable
SWU Central Library495.181 น167ส ร.2Copy 2Avilable
Ongkharak LibraryPE1171 น167 2547Copy 1Avilable
Ongkharak LibraryPE1171 น167 2547 ร.2Copy 2Avilable
17
LocationCall NODetailStatus
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา495.111 น177สCopy 4On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา495.111 น177สCopy 5On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา495.111 น177ส Copy 1On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา495.111 น177ส Copy 2On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา495.111 น177ส Copy 3On Shelf
18
19
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

20
21

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา