book cover
Type Book
ชื่อเรื่องเครื่องแยกกลิ่นแอลกอฮอล์ด้วยจมูกอิเล็กทรอนิกส์ [electronic resource] = Differentiate odor of alcohol by electronic nose / ปิยะพงษ์ ก้งจี้, พิษณุ นิตย์โฆษกุล ; ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์, โอภาส ศิริครรชิตถาวร
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมDifferentiate odor of alcohol by electronic nose
ผู้แต่งปิยะพงษ์ ก้งจี้
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554
รูปเล่ม1 computer file
ลิงค์E-PROJECT
หัวเรื่อง
 
 
 

1
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

LocationCall NODetailStatus
DOWNLOAD FULLTEXT E-PROJECT -NO PAPER

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา