book cover
Type Book
ชื่อเรื่องแผนที่คนดีเรื่องดี / สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.)
ISBN9740954828
 9789740954828
 9789740954828 (ล.1) 293 (บริจาค)
 9789740954828 (ล.1) บริจาค
 9789740954828 0.00
 9789740954880
 9789740954880 (ล.2) 255 (บริจาค)
 9789740954880 (ล.2) บริจาค
 9789740954828 (ล.1)
 9789740954880 (ล.2)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550
รูปเล่ม2 เล่ม : ภาพประกอบ
หัวเรื่องการพัฒนาชุมชน -- ไทย []
 การมีส่วนร่วมทางสังคม -- ไทย []
 จริยธรรม
 ชีวประวัติ
 เด็ก -- การสงเคราะห์ []
 บุคคลที่มีชื่อเสียง -- ไทย -- ผลงาน []
 บุคคลดีเด่น -- ชีวประวัติ []
 บุคคลดีเด่น -- ไทย -- ชีวประวัติ []
 บุคคลดีเด่น -- ไทย -- ผลงาน []
 เยาวชน -- การดูแล []
 รวมเรื่อง
 องค์กรชุมชน -- ไทย -- ผลงาน []
 ความดี
 ความดี -- รวมเรื่อง []
 บุคคลดีเด่น

1
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

Loading items...

3
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Loading items...

4
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Loading items...

5
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

Loading items...

6

Loading items...

7
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Loading items...

8

Loading items...

9
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...

10

Loading items...

11

Loading items...

12

Loading items...

13

Loading items...

14

Loading items...

15

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา