Type Book
Title"ดำรงวิชาการ" : รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดี 2545 / คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
Varying Title"ดำรงวิชาการ" : รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดี 2545 [ปีที่ 1 ฉบับที่ 1/2545]
 ดำรงวิชาการ : หนังสือรวมบทความวิชาการคณะโบราณคดี
 หนังสือรวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดี
 รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดี 2545
 ดำรงวิชาการ : รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดี 2545
 ดำรงวิชาการ: หนังสือรวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดี
 ดำรงวิชาการ : หนังสือรวมบทความวิชาการคณะโบราณคดี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1/2545
 ดำรงวิชาการ : หนังสือรวมบทความวิชาการคณะโบราณคดี 2545
 "ดำรงวิชาการ" : วารสารรวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดีปี 2545
 ดำรงวิชาการ : หนังสือรวมบทความวิชาการคณะโบราณคดี ปีที่ 1 ฉบับที่ 2/2545
 "ดำรงวิชาการ" : รวมบทความทางวิชาการคณะโบราณคดี 2545 [ปีที่ 1 ฉบับที่ 2/2545]
Authorมหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะโบราณคดี
ISBN9745758213 (ล. 1 2545)
 9745758213
 9789745758216 0.00
 9746410288 (ล. 2 2545)
 9745759872 (ล. 3 2546)
 9745758213 : 0.00
Imprintกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2545
Editionพิมพ์ครั้งแรก
Description2 เล่ม : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ ; 26 ซม
Subject