book cover
Type Book
ชื่อเรื่องเอกสารการประชุมสัมมนาทางวิชาการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 15 / [จัดทำโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล]
ผู้แต่งการประชุมสัมมนาทางวิชาการสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ครั้งที่ 15 : 2541 : เชียงใหม่)
ISBN9746251341
 9746251341 (ล.3)
 9746251368
 9746251376
 9746251384
 9746251384 437
 9746251392
 9789746251341
 9789746251365
 9789746251365 0.00
 9789746251372
 9789746251372 0.00
 9789746251389
 9789746251389 0.00
 9789746251396
 9789746251396 0.00
 9746251341 (ล.1)
 9746251368 (ล.2)
 9746251376 (ล.3)
 9746251384 (ล.4)
 9746251392 (ล.5)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันฯ, 2541
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม5 เล่ม : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม
หัวเรื่องเกษตรกรรม -- วิจัย -- สาระสังเขป []
 เกษตรศาสตร์ -- วิจัย []
 เกษตรศาสตร์ -- สาระสังเขป []
 ครุศาสตร์
 ครุศาสตร์ -- วิจัย -- สาระสังเขป []
 คหกรรมศาสตร์
 คหกรรมศาสตร์ -- วิจัย -- สาระสังเขป []
 นาฏศิลป์
 นาฏศิลป์และดุริยางค์
 บริหารธุรกิจ
 ประมง
 ประมง -- วิจัย -- สาระสังเขป []
 ปศุสัตว์ -- วิจัย -- สาระสังเขป []
 พืช
 พืช -- วิจัย []
 พืช -- สาระสังเขป []
 พืชศาสตร์
 พืชศาสตร์ -- วิจัย -- สาระสังเขป []
 วิทยาศาสตร์ -- ไทย
 วิทยาศาสตร์
 วิศวกรรมศาสตร์ -- สถิติ
 ศิลปกรรม
 ศิลปศาสตร์
 ศึกษาศาสตร์
 สังคมศาสตร์
 สัตวศาสตร์
 สัตวศาสตร์ -- วิจัย -- สาระสังเขป []
 สิ่งประดิษฐ์
 อุตสาหกรรมการเกษตร
 อุตสาหกรรมการเกษตร -- วิจัย -- สาระสังเขป []
 อุตสาหกรรมเกษตร
 การแต่งกาย -- ไทย []
 การบริหารธุรกิจ -- การประชุม []
 การวิจัย
 การศึกาษาทางอาชีพ -- การประชุม []
 เครื่องควบคุมแบบโปรแกรม
 เกษตรกรรม -- การประชุม []
 ความพอใจในการทำงาน
 คหกรรมศาสตร์ -- การประชุม []
 เครื่องทำความเย็น
 ไคติน -- การผลิต []
 ไคโตแซน -- การผลิต []
 จากกระป๋อง
 เต้าเจี้ยว
 โทรศัพท์ -- การทดสอบ []
 นมเปรี้ยว
 นาฏศิลป์ -- การประชุม []
 น้ำเสีย -- การบำบัด []
 เนื้อปลา
 ปลากระพงขาว -- ต้นทุนและการผลิต []
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 ผ้าจก -- ราชบุรี []
 ผ้าฝ้าย
 ฝรั่ง -- การแปรรูป []
 พริก -- การเก็บเกี่ยว -- ดัชนี []
 พลาสมา
 พืชศาสตร์ -- การประชุม []
 มังคุดกระป๋อง
 ว่านหางจระเข้ -- แง่โภชนาการ []
 วิจัย -- สาระสังเขป []
 วิจัย -- สาระสังเขป []
 วิจัย -- ไทย -- การประชุม []
 วิจัย -- ไทย -- การประชุม []
 วิจัย -- การประชุม []
 วิทยาศาสตร์ -- การประชุม []
 วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี -- วิจัย -- การประชุม []
 วิศวกรรมศาสตร์ -- การประชุม []
 วุ้น
 ไวน์ผลไม้
 ศิลาจารึก
 ศิลาจารึก -- ไทย -- สุโขทัย []
 ศึกษาศาสตร์ -- การประชุม []
 สถาปัตยกรรมพื้นเมือง -- เชียงใหม่ []
 สถาปัตยกรรมพื้นเมือง -- ไทย (ภาคเหนือ) []
 สะตอ -- การบรรจุหีบห่อ []
 สังคมศาสตร์ -- การประชุม []
 สับปะรด -- การแปรรูป []
 สารให้ความหวาน
 สิ่งประดิษฐ์ -- ไทย []
 สุกร
 ไส้กรอก -- การผลิต []
 หน่อไม้ -- การแปรรูป -- ลำปาง []
 หลักสูตร -- การประเมิน []
 หว้า
 เหล็ก -- การทอสอบ []
 อาหารหมักดอง
 อุตสาหกรรมการเกษตร -- การประชุม []
 เอนไซม์
 การบริหาร -- วิจัย []
 การบริหารธุรกิจ -- วิจัย -- การประชุม []
 ครุศาสตร์ -- วิจัย -- การประชุม []
 คหกรรมศาสตร์ -- วิจัย []
 คหกรรมศาสตร์ -- วิจัย -- การประชุม []
 คหกรรมศาสตร์ -- สาระสังเขป []
 เทคโนโลยีทางอาหาร -- วิจัย []
 เทคโนโลยีทางอาหาร -- สาระสังเขป []
 นาฏศาสตร์ -- วิจัย []
 นาฏศิลป์ -- วิจัย -- การประชุม []
 ประมง -- วิจัย []
 ประมง -- วิจัย -- การประชุม []
 ประมง -- สาระสังเขป []
 พาณิชยศาสตร์ -- วิจัย []
 มีบทคัดย่อภาษาอังกฤษ
 พืชศาสตร์ -- วิจัย -- การประชุม []
 พืชศาสตร์ -- วิจัย []
 มนุษยศาสตร์ -- วิจัย []
 วงดุริยางค์ -- วิจัย -- การประชุม []
 วิทยาศาสตร์ -- วิจัย -- การประชุม []
 วิทยาศาสตร์ -- วิจัย []
 วิศวกรรมศาสตร์ -- วิจัย -- การประชุม []
 วิศวกรรมศาสตร์ -- วิจัย []
 วิศวกรรมศาสตร์ -- สาระสังเขป []
 วิศวกรรมศาสตร์
 ศิลปกรรม -- วิจัย []
 ศิลปกรรม -- วิจัย -- การประชุม []
 ศิลปศาสตร์ -- วิจัย []
 ศิลปศาสตร์ -- วิจัย -- การประชุม []
 ศึกษาศาสตร์ -- วิจัย []
 สังคมศาสตร์ -- วิจัย -- การประชุม []
 สังคมศาสตร์ -- วิจัย []
 สังคมศาสตร์ -- สาระสังเขป []
 สัตวศาสตร์ -- วิจัย -- การประชุม []
 สัตวศาสตร์ -- วิจัย []
 สัตวศาสตร์ -- สาระสังเขป []
 สิ่งประดิษฐ์ -- วิจัย -- การประชุม []
 อุตสาหกรรมการเกษตร -- วิจัย []
 อุตสาหกรรมการเกษตร -- วิจัย -- การประชุม []
 อุตสาหกรรมการเกษตร -- สาระสังเขป []

1
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...

2

Loading items...

3

Loading items...

4
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

119 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Loading items...

5

Loading items...

6

Loading items...

7
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...

8

Loading items...

9

Loading items...

10

Loading items...

11

Loading items...

12

Loading items...

13
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

Loading items...

14

Loading items...

15
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 หมู่.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา