book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวหลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 3 = 3th National technical seminar on postharvest post production technology / โครงการพัฒนาบัณฑิตและวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว หน่วยงานร่วม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้แต่งการสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวหลังการผลิตแห่งชาติ (ครั้งที่ 3 : 2548 : เพชรบุรี)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 2549
รูปเล่ม308 หน้า
หัวเรื่องข้าว -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว []
 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว -- สาระสังเขป []
 ประมง -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว []
 ปศุสัตว์ -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว []
 พืชไร่ -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว []
 พืชสวน -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว []

1
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา