book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเรียนรวมสำหรับเด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ / คณะผู้วิจัย ฐาปณีย์ แสงสว่าง, ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์, พิกุล เอกวรางกูร, ภัทรพร แจ่มใส, อัญชัญ โทนเดี่ยว และปิยพร แก้วภิรมย์
ผู้แต่งฐาปณีย์ แสงสว่าง
ISBN9786163959959
 9786163959959 309
 9786163959959 บริจาค
 9786163959959 ปกอ่อน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2562
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม(ก-ธ), 209 หน้า : ภาพประกอบ
ลิงค์ปกและสารบัญ
หัวเรื่องการจัดการศึกษาเรียนรวม
 Exceptional children
 Mainstreaming in education
 การจัดการศึกษา
 การเรียนร่วมของเด็กพิเศษ
 การศึกษาแบบเรียนร่วม
 การศึกษาแบบเรียนร่วม -- การประเมิน []
 การศึกษาพิเศษ
 เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
 disabled children
 เด็กพิการ
 เด็กพิการ -- การศึกษา []
 นโยบายการศึกษา -- ไทย -- การประเมิน []
 educational policy
 special education
 การจัดการเรียนรวม -- วิจัย []
 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน -- วิจัย []
 การจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ -- วิจัย []
 การเรียนรู้แบบร่วมมือ -- วิจัย []
 การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ -- วิจัย []
 การศึกษาพิเศษ -- วิจัย []
 การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง -- วิจัย []
 เด็กพิเศษ
 เด็กพิเศษ -- ไทย -- การเรียนร่วมในชั้นเรียนปกติ -- วิจัย []
 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) -- วิจัย []

1
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...

3
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

Loading items...

4
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Loading items...

5

Loading items...

6

Loading items...

7

Loading items...

8
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...

9
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

Loading items...

10
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

Loading items...

11

Loading items...

12
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

Loading items...

13
 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

167 ม.2 ต.นาฝาย อ.เมือง จชัยภูมิ 36000

Loading items...

14

Loading items...

15

Loading items...

16
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Loading items...

17

Loading items...

18

Loading items...

19

Loading items...

20

Loading items...

21
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 หมู่.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Loading items...

22

Loading items...

23
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

70 หมู่ที่ 4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา