book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง"อวนลาก" ภาพสะท้อนวิกฤตทะเลไทย : แก้ไขโดยองค์กรชุมชน / สุนันทา นิลเพชร
ผู้แต่งสุนันทา นิลเพชร
ISBN9748430375 70 (บริจาค)
 9748430375 70 บาท
 9789748430379
 9789748430379 0.00
 9748430375
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการการจัดการทรัพยากรชายฝั่งภาคใต้, 2544
รูปเล่ม162 หน้า
หัวเรื่องเพิ่มเติม
หัวเรื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

LocationCall NODetailStatus
BC,Main Stack SH344.8 ส816-CHK SHELVES
BC,Main Stack SH344.8 ส816-CHK SHELVES
2
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

LocationCall NODetailStatus
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาSH344.6 .T7ส7อ 2544 Copy 1Available
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาSH344.6 .T7ส7อ 2544 Copy 2Available
3
4
LocationCall NODetailStatus
ชั้น 4SH344.6.S4 ส73 2544อยู่บนชั้น
ชั้น 5SH344.6.S4 ส73 2544อยู่บนชั้น
ชั้น 5SH344.6.S4 ส73 2544อยู่บนชั้น
5
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

LocationCall NODetailStatus
ชั้น 3 กลุ่มหนังสือทั่วไป639.2 ส45อฉ.1ON SHELF
6
7
8
9
10
11
12
LocationCall NODetailStatus
Central LibrarySH344.6.T7 ส816Copy 1Available
13
LocationCall NODetailStatus
SWU Central Library639.22 ส816อCopy 1Avilable
Ongkharak LibrarySH307.T5 ส816 2544Copy 1Avilable
14
15
16

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา