book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการสำรวจ-ทำไมโครฟิล์ม-ปริวรรตเอกสารโบราณและการทำพจนานุกรมภาษาถิ่น ภาษาไทยกลาง / จัดโดยสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมการประชุมปฏิบัติการการสำรวจ-ทำไมโครฟิล์ม-ปริวรรตเอกสารโบราณและการทำพจนานุกรมภาษาถิ่น - ภาษาไทยกลาง
 รายงานการประชุมปฏิบัติการ การสำรวจ-ทำไมโครฟิล์ม-ปริวรรตเอกสารโบราณ และการทำพจนานุกรมภาษาถิ่น ภาษาไทยกลาง
 การทำพจนานุกรม ภาษาถิ่น ภาษาไทยกลาง
 การสำรวจ ทำไมโครฟิล์ม ปริวรรตเอกสารโบราณ และการทำพจนานุกรมภาษาถิ่น ภาษาไทยกลาง
 Workshop Survey, Microfilming and Transliteration of Old Documents and Dictionary Compilation of Local Languages-Standard Thai
 Workshop survey, microfilming and transliteration of old documents and dictionary of local languages-standard Thai
ผู้แต่งรายงานการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การสำรวจ-ทำไมโครฟิล์ม-ปริวรรตเอกสารโบราณ และ การทำพจนานุกรมภาษาถิ่น ภาษาไทยกลาง (2526 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ISBN9745704237
 9745704237 : 60 บาท
 9745704237 60
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม[14], 291 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
หัวเรื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

LocationCall NODetailStatus
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาCN1220ธ4 2527 Copy 1Non-circulation
2
3
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

LocationCall NODetailStatus
หอสมุด ชั้น 2 กลุ่มหนังสืออ้างอิงภาษาไทย090 ร26ก 2527ฉ.3LIB USE ONLY(ใช้เฉพาะภายในห้องสมุด)
หอสมุด ชั้น 2 กลุ่มหนังสืออ้างอิงภาษาไทย090 ร26ก 2527ฉ.2LIB USE ONLY(ใช้เฉพาะภายในห้องสมุด)
หอสมุด ชั้น 2 กลุ่มหนังสืออ้างอิงภาษาไทย090 ร26ก 2527ฉ.1LIB USE ONLY(ใช้เฉพาะภายในห้องสมุด)
4
5
6
LocationCall NODetailStatus
Central LibraryPL4168 ก475Copy 1Available
7
8
LocationCall NODetailStatus
Ongkharak LibraryDS562 ก525 2527Copy 1Avilable
9
 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

10

© 2013-2018 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา