book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง"ป่าดงมะไฟ" หน้าต่างบานใหญ่สู่กระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของนักวิจัยตัวน้อย / [ทีมวิจัยโครงการ, พินิจ คาดพันโน...[และคนอื่นๆ]] ; บรรณาธิการ, กชกร ชิณะวงศ์
ISBN9747206374 25 (บริจาค)
 9747206374 25 บาท
 9747206374 48 บาท
 9789747206371
 9789747206371 : 25.00
 9747206374
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค, 2546
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่
 พิมพ์ครั้งที่ 1
 พิมพ์ครั้งที่2
 พิมพ์ครั้งแรก
รูปเล่ม39 หน้า
หัวเรื่องการพัฒนาชุมชน
 กระเทียม -- การปลูก []
 กริช
 กริช -- รามันห์ []
 การจัดการน้ำ
 การจัดการลุ่มน้ำ
 การจัดการลุ่มน้ำ -- ไทย -- สมุทรสงคราม []
 การจัดการลุ่มน้ำ -- ไทย -- สมุทรสงคราม -- ปัญหาและข้อพิพาท []
 การใช้น้ำ -- การจัดการ []
 การท่องเที่ยว -- การจัดการ []
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- การจัดการ []
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน []
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- ไทย []
 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- ไทย -- เชียงราย []
 การท่องเที่ยวโดยชุมชน
 การทอผ้า -- ไทย -- ตรัง []
 การพัฒนาลุ่มน้ำ -- ไทย -- สมุทรสงคราม -- ปัญหาและข้อพิพาท []
 การเรียนแบบมีส่วนร่วม
 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
 การอนุรักษ์น้ำ
 ขนม
 ขนมพื้นบ้านมุสลิม
 ของหวาน -- สตูล -- บ้านท่ามาลัย []
 โครงการรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านวังอ้อ
 โครงการรูปแบบการจัดการน้ำในคลองตำบลแพรกหนามแดง 4
 โครงการรูปแบบการจัดการน้ำในคลองตำบลแพรกหนามแดง
 ชุมชน -- ไทย -- สมุทรสงคราม -- ปัญหาและข้อพิพาท []
 ชุมชนแพรกหนามแดง -- ปัญหาและข้อพิพาท []
 เด็กกำพร้า -- การสงเคราะห์ -- ไทย (ภาคใต้) []
 เด็กกำพร้า -- ไทย -- ปัตตานี []
 เด็กยากจน -- ไทย -- ปัตตานี []
 ปลา -- การสะสมและการอนุรักษ์ []
 ผ้า -- ไทย -- ตรัง []
 ผ้าพื้นเมือง -- ไทย -- ตรัง []
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 มุสลิม -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 ลายผ้า
 สตรี -- การสงเคราะห์ []
 สถานสงเคราะห์เด็ก -- ไทย (ภาคใต้) []
 อาข่า -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า -- ไทย (ภาคใต้) []
 หอมขาว -- การปลูก []
 อาข่า -- ไทย -- เชียงราย []
 การจัดการน้ำ -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) []
 การท่องเที่ยว
 การพัฒนาชนบท -- ไทย -- ลำปาง -- วิจัย []
 การพัฒนาแหล่งน้ำ -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) []
 การเรียนรู้
 การเรียนรู้ -- กิจกรรมการเรียนการสอน []
 โครงการพัฒนาชนบท -- ไทย -- ลำปาง -- วิจัย []
 โครงการรูปแบบการแก้ปัญหาหนี้สินของชุมชนบ้านสามเขา
 ชนกลุ่มน้อย -- จันทบุรี []
 ชอง
 ภาษาชอง
 ภาษาไทย -- ภาษาถิ่น []
 ภาษาไทย -- ภาษาถิ่น (จันทบุรี) []
 ภาษาไทย -- ภาษาถิ่น -- ภาษาชอง []
 วัฒนธรรมไทย (ภาคเหนือ)
 หนี้ -- ไทย -- ลำปาง -- วิจัย []
 หมู่บ้าน -- ไทย -- ลำปาง -- วิจัย []
 แหล่งน้ำ -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) []
 อาข่า
 สุรา
 เกษตรกรรมธรรมชาติ
 กระเทียม -- การปลูก []
 เกษตรกร -- ไทย -- แม่ฮ่องสอน []

1
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Loading items...

3
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

Loading items...

4
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Loading items...

5

Loading items...

6

Loading items...

7

Loading items...

8
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...

9

Loading items...

10

Loading items...

11
 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

Loading items...

12

Loading items...

13

Loading items...

14

Loading items...

15
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

Loading items...

16

Loading items...

17

Loading items...

18

Loading items...

19

Loading items...

20

Loading items...

21
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

27 ท่าอิฐ เมือง อุตรดิตถ์ 53000

Loading items...

22

Loading items...

23
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เลขที่ 680 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000

Loading items...

24
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 หมู่.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา