book cover
Type Book
ชื่อเรื่องชุมชนพลวัต / รัตนา พงษ์วานิชอนันต์, วราภรณ์ พันธุ์พงศ์, นพวรรณ ศิริเวชกุล
ผู้แต่งรัตนา พงษ์วานิชอนันต์
ISBN9786165513913 : 100
 9786165513913 บริจาค
 9786165513913
 9786165513913 : 0.00
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม131 หน้า : ภาพประกอบ
ลิงค์สารบัญ
 ตัวอย่างเนื้อหา
 http://library1.nida.ac.th/mm_data_tha/full/1111nov/171863.jpg
 ปก
หัวเรื่องชนบท -- ไทย []
 การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
 การเปลี่ยแปลงทางสังคม
 การพัฒนาชุมชน -- การจัดการ []
 การมีส่วมร่วมทางสังคม -- ไทย []
 ชุมชน -- การบริการ []
 ชุมชน -- ไทย []
 ชุมชนเมือง
 ชุมชนเมือง -- ไทย -- กรุงเทพฯ []
 ปรากฏการณ์ทางสังคม
 โลกาภิวัตน์
 วรรณคดีและวรรณกรรม
 วัฒนธรรมศึกษา
 วัยรุ่น
 สังคมไทย
 สังคมและวัฒนธรรม
 สิ่งแวดล้อม -- ไทย []
 สิ่งแวดล้อม -- ไทย []
 อารยธรรมสมัยใหม่ -- คริสตศตวรรษที่ 20 []
 อารยธรรมสมัยใหม่ -- คริสตศตวรรษที่ 21 []
 communities
 social change
 กองทุนหมู่บ้าน
 การดำเนินชีวิต
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 เกมอินเตอร์เน็ต
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม -- รวมเรื่อง []
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม -- ไทย []
 การพัฒนาชุมชน
 เกษตรกรรมทางเลือก
 ชุมชน
 ชุมชน -- วิจัย []
 ชุมชนเมือง -- ไทย []
 ชุมชนเมือง -- ไทย -- กรุงเทพ []
 ชุมชนเมือง -- ไทย -- กรุงเทพมหานคร []
 ภาวะชนบท
 เมือง
 วัฒนธรรมสมัยนิยม
 เมือง -- การเจริญเติบโต []
 ร้านกาแฟ -- แง่สังคม []
 วรรณกรรมไทย -- ประวัติและวิจารณ์ []
 สังคมชนบท
 สังคมเมือง
 สังคมเมือง -- ไทย []
 สังคมและวัฒนธรรม -- วิจัย []
 สิทธิชุมชน
 โสเภณีเด็ก
 อารยธรรมสมัยใหม่ -- คริสตศตวรรษที่ 21 []

1
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Loading items...

2

Loading items...

3

Loading items...

4
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Loading items...

5

Loading items...

6
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Loading items...

7

Loading items...

8

Loading items...

9

Loading items...

10

Loading items...

11

Loading items...

12

Loading items...

13

Loading items...

14

Loading items...

15
 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

Loading items...

16

Loading items...

17

Loading items...

18
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

Loading items...

19

Loading items...

20

Loading items...

21

Loading items...

22

Loading items...

23

Loading items...

24

Loading items...

25

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา