book cover
Type Book
ชื่อเรื่องศาสนเสวนา : แนวคิดและประสบการณ์การสานเสวนาระหว่างศาสนาและการเมืองแนวลึกกับจริยธรรมของนักการเมืองจากมุมมองของศาสนิกชน / ปาริชาต สุวรรณบุบผา ... [และคนอื่นๆ] กองบรรณาธิการ
ISBN9741105886 100
 9741105886 100 บาท
 9748813592
 9749350766
 9749444973
 9749931564
 9789741105885
 9789745928107
 9741105886
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม112 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่องPeace -- Religious aspects []
 Political ethics
 Religion and politics
 ธรรมะ
 การก่อการร้าย -- ไทย (ภาคใต้) []
 การเมือง
 จริยธรรม -- แง่ศาสนา []
 นักการเมือง
 นักการเมือง -- แง่ศีลธรรมจรรยา []
 พุทธศาสนา -- การเสวนา []
 รัฐศาสตร์
 ศาสนากับสันติภาพ
 ศาสนาเปรียบเทียบ
 การก่อความไม่สงบ -- ไทย (จังหวัดชายแดนภาคใต้) []
 การก่อความไม่สงบ -- ไทย (จังหวัดชายแดนภาคใต้) -- นราธิวาส []
 การก่อความไม่สงบ -- ไทย (ภาคใต้) -- นราธิวาส []
 การก่อความไม่สงบ -- ไทย(จังหวัดชายแดนภาคใต้) []
 การสนทนา -- แง่ศาสนา []
 การสนทนาธรรม
 ความขัดแย้งทางสังคม -- ไทย []
 ความขัดแย้งทางสังคม -- ไทย -- การประชุม []
 ความมั่นคงแห่งชาติ
 ความมั่นคงแห่งชาติ -- ไทย []
 จริยธรรมการเมือง
 นักข่าว -- ไทย []
 พุทธศาสนา
 พุทธศาสนากับการเมือง
 พุทธศาสนากับการเมือง -- ไทย []
 พุทธศาสนากับรัฐ
 ศาสนา -- ปัญหาและข้อพิพาท []
 ศาสนากับการเมือง
 ศาสนาพุทธกับศาสนาอื่น
 ศาสนิกชน
 สันติภาพ -- แง่ศาสนา []
 สื่อสารมวลชน -- ไทย []
 ความเชื่อทางศาสนากับการเมือง
 ศาสนา

1
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

Loading items...

3

Loading items...

4
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Loading items...

5
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Loading items...

6

Loading items...

7

Loading items...

8

Loading items...

9

Loading items...

10
 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

167 ม.2 ต.นาฝาย อ.เมือง จชัยภูมิ 36000

Loading items...

11

Loading items...

12
 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

Loading items...

13

Loading items...

14

Loading items...

15

Loading items...

16
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

Loading items...

17

Loading items...

18

Loading items...

19

Loading items...

20

Loading items...

21
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 หมู่.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Loading items...

22

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา