book cover
Type Book
ชื่อเรื่องประชากรและสังคม 2555 : ประชากรชายขอบและความเป็นธรรมในสังคมไทย / กุลภา วจนสาระ, กฤตยา อาชวนิจกุล, บรรณาธิการ
ISBN6162790657
 9786162790652 410
 9786162790652: 250.00บาท
 9786162790652
 9786162790652 : 250.00
 9786162790652 200
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม360 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่องSociology
 คนชายขอบ--ไทย
 ความยุติธรรมทางสังคม -- ไทย []
 ความเสมอภาค--ไทย
 ชายขอบทางสังคม--ไทย
 สังคมไทย
 Marginality, Social
 การเข้าถึงบริการสุขภาพ -- ไทย []
 คนชั้นในสังคม -- ไทย []
 คนชั้นในสังคม -- ไทย -- ภาวะสังคม []
 คนชายขอบ
 คนต่างด้าว -- ไทย -- ภาวะสังคม []
 คนชายขอบ -- ไทย -- ภาวะสังคม []
 คนชายขอบ -- ไทย -- วิจัย -- สาระสังเขป []
 คนต่างด้าว
 ความเสมอภาค
 คุณภาพชีวิต
 ชายขอบทางสังคม -- วิจัย -- สาระสังเขป []
 บริการสังคม -- ไทย []
 ประชากร
 ประชากร -- รวมเรื่อง []
 ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
 มนุษยวิทยา -- วิจัย -- สาระสังเขป []
 สังคม
 สังคมวิทยาฃป -- วิจัย -- สาระสังเขป []
 สิทธิมนุษยชน
 marginality
 social justice
 Thai society
 คนชายขอบ -- ไทย []
 มนุษยวิทยา
 ความยุติธรรมทางสังคม -- ไทย []
 ความเสมอภาค -- ไทย []
 ชนชั้นในสังคม -- ไทย []
 ชายขอบทางสังคม
 ชายขอบทางสังคม -- ไทย []
 สังคมวิทยา

1
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

Loading items...

3
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Loading items...

4
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

Loading items...

5

Loading items...

6

Loading items...

7

Loading items...

8
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

119 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Loading items...

9

Loading items...

10

Loading items...

11

Loading items...

12

Loading items...

13
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Loading items...

14

Loading items...

15
 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

Loading items...

16

Loading items...

17
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000

Loading items...

18

Loading items...

19
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

Loading items...

20

Loading items...

21

Loading items...

22

Loading items...

23
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 หมู่.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา