book cover
Type Book
ชื่อเรื่องวัดในอำเภอปากเกร็ด = Temples in Pakkred, Nonthaburi / พิศาล บุญผูก ; วรนุช สุนทรวินิต, บรรณาธิการ
ผู้แต่งพิศาล บุญผูก
ISBN6165053084
 9786165053082 283 บาท
 9786165053082 บริจาค
 9786165053082
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โครงการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
 พิมพ์ครั้งที่ 2
 ปรับปรุงแก้ไขครั้งที่ 1
รูปเล่ม232 หน้า : ภาพประกอบ + 1 ซีดีรอม
ลิงค์CD-ROM.
หัวเรื่องจิตรกรรมฝาผนัง -- นนทบุรี []
 จิตรกรรมฝาผนัง
 นนทบุรี
 วัด -- ไทย []
 สถาปัตยกรรมโบสถ์
 วัด -- ไทย -- ประวัติ []
 วัด -- ไทย -- นนทบุรี []
 สถาปัตยกรรมศาสนา
 จิตกรรมฝาผนัง -- ไทย -- นนทบุรี []
 จิตรกรรมฝาผนัง -- ไทย -- นนทบุรี -- ปากเกร็ด []
 จิตรกรรมฝาผนัง -- นนทบุรี []
 จิตรกรรมฝาผนังไทย -- นนทบุรี []
 วัด -- นนทบุรี []
 จิตรกรรมพุทธศาสนา -- ไทย []
 โบสถ์พุทธศาสนา -- ไทย -- ปากเกร็ด []
 วัด
 วัด -- ไทย -- นนทบุรี -- ปากเกร็ด []
 วัด -- ไทย -- นนทบุรี -- ปากเกร็ด -- ประวัติ []
 วัด -- ไทย -- ปากเกร็ด -- ประวัติ []
 วัด -- นนทบุรี -- ประวัติ []
 สถาปัตกรรมโบสถ์ -- ไทย -- นนทบุรี []
 สถาปัตยกรรม -- โบสถ์ -- ไทย -- นนทบุรี []
 สถาปัตยกรรม -- นนทบุรี []
 สถาปัตยกรรมโบสถ์ -- นนทบุรี []
 สถาปัตยกรรมโบสถ์ -- ไทย -- นนทบุรี []
 สถาปัตยกรรมโบสถ์ -- ไทย -- นนทบุรี -- ปากเกร็ด []
 สถาปัตยกรรมโบสถ์ -- นนทบุรี []
 สถาปัตยกรรมพุทธศาสนา -- ไทย []
 สถาปัตยกรรมพุทธศาสนา -- ไทย -- ปากเกร็ด []
 จิตรกรรมฝาผนัง -- ไทย -- นนทบุรี []
 จิตรกรรมฝาผนัง -- ไทย -- ปากเกร็ด (นนทบุรี) []
 โบสถ์
 โบสถ์ -- ไทย -- ปากเกร็ด (นนทบุรี) []
 วัด -- ไทย -- นนทบุรี -- ประวัติ []
 สถาปัตยกรรมพุทธศาสนา -- ไทย -- ปากเกร็ด (นนทบุรี) []
 วัด -- ไทย -- ปากเกร็ด (นนทบุรี) []
 สถาปัตยกรรม -- ไทย []
 สถาปัตยกรรมพุทธศาสนา -- ไทย -- นนทบุรี []
 จิตรกรรมฝาผนัก-ไทย-นนทบุรี
 วัด-ไทย-นนทบุรี-ประวัติ
 สถาปัตยกรรมโบสถ์-ไทย-นนทบุรี

1
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

Loading items...

3
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Loading items...

4

Loading items...

5
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Loading items...

6

Loading items...

7
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Loading items...

8

Loading items...

9

Loading items...

10

Loading items...

11

Loading items...

12

Loading items...

13

Loading items...

14

Loading items...

15

Loading items...

16

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา