book cover
Type Book
ชื่อเรื่องคู่มือการสำรวจและตรวจสอบการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินจากการประกอบอุตสาหกรรม / ส่วนมลพิษของดิน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมการสำรวจแะตรวจสอบการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินจากการประกอบอุตสาหกรรม
ISBN9786167148717 : อภินันทนาการ
 9786167148717 125
 9786167148717
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมฯ, 2553
รูปเล่ม75 หน้า : ภาพประกอบ
ลิงค์CD-ROM.
หัวเรื่องของเสียอันตราย -- การจัดการ -- คู่มือ []
 การกำจัดขยะ
 การจัดการอุตสาหกรรม -- แง่สิ่งแวดล้อม []
 ของเสียจากโรงงาน
 น้ำใต้ดิน -- มลพิษ []
 น้ำใต้ดิน
 มลพิษทางดิน -- การวัด []
 มลพิษในดิน -- การตรวจสอบ []
 มลพิษในน้ำ -- การตรวจสอบ []
 การติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม -- คู่มือปฏิบัติการ []
 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม -- คู่มือปฏิบัติการ []
 ดิน -- การเจือปนและการตรวจสอบ -- คู่มือปฏิบัติการ []
 ดิน -- แง่สิ่งแวดล้อม -- คู่มือ []
 ดิน -- การตรวจสอบ -- คู่มือปฏิบัติการ []
 ดิน -- การวิเคราะห์ -- คู่มือปฏิบัติการ []
 ดิน -- การสำรวจ []
 ดิน -- แง่สิ่งแวดล้อม []
 ดิน -- ผลกระทบจากของเสียจากโรงงาน -- คู่มือ []
 ดิน -- ผลกระทบจากอุตสาหกรรม []
 น้ำใต้ดิน -- การปนเปื้อน -- การสำรวจ -- คู่มือ []
 น้ำใต้ดิน -- การเจือปนและการตรวจสอบ -- คู่มือปฏิบัติการ []
 น้ำใต้ดิน -- การสำรวจ []
 มลพิษทางน้ำ
 น้ำใต้ดิน -- ผลกระทบจากอุตสาหกรรม []
 น้ำใต้ดิน -- มลพิษ -- คู่มือ []
 มลพิษ
 มลพิษในดิน -- การสำรวจ -- คู่มือ []
 มลพิษในดิน -- คู่มือ []
 มลพิษในดิน
 มลพิษในน้ำใต้ดิน
 โรงงาน -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม []
 วิศวกรรมสุขาภิบาล
 อุตสาหกรรม -- แง่สิ่งแวดล้อม []
 อุตสาหกรรม -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม []

1
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

Loading items...

3

Loading items...

4
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Loading items...

5

Loading items...

6

Loading items...

7
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

Loading items...

8

Loading items...

9
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000

Loading items...

10

Loading items...

11

Loading items...

12

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา