book cover
Type Book
ชื่อเรื่องภาษา สังคมและวัฒนธรรม : จุดร่วม จุดต่างของต่างประเทศในกลุ่มอาเซียน / มณฑิรา ตาเมือง
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมจุดร่วม จุดต่างของประเทศในกลุ่มอาเซียน
 อาเซียน
 ประเทศในกลุ่มอาเซียน
ผู้แต่งมณทิรา ตาเมือง
ISBN9789748230047 0.00
 9789748230047
 9789748230047 280 บาท
 9789748230047 280
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : ภาควิชาภาษาและคติชนวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 2
 พิมพ์ครั้งที่ 4
รูปเล่ม191 หน้า : ภาพประกอบ
ลิงค์ฉบับเต็ม (Full text)
หัวเรื่องสังคมศึกษา
 สังคมศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) []
 สังคมศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน []
 สังคมและวัฒนธรรม
 วัฒนธรรม -- ไทย(ภาคเหนือ) -- การศึกษาเฉพาะกรณี []
 วัฒนธรรม
 ภาษากับวัฒนธรรม -- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ []
 ภาษากับวัฒนธรรม
 ภาษา
 ชาติพันธุ์วิทยา
 การสื่อสารทางภาษา
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม -- ไทย []
 กลุ่มประเทศอาเซียน
 languages
 การสื่อสาร
 culture
 อาเซียน
 ภาษาศาสตร์เชิงสังคมวิทยา -- กลุ่มประเทศอาเซียน []
 ภาษาศาสตร์เชิงสังคมวิทยา
 ภาษาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน []
 ภาษากับวัฒนธรรม -- กลุ่มประเทศอาเซียน []
 การเปลี่ยนแปลงสังคม
 การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม
 กลุ่มประเทศอาเซียน -- รวมเรื่อง []
 Sociolinguistics
 Language and culture
 สมาคมอาเซียน
 ประชาคมอาเซียน
 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- ความเป็นอยู่และประเพณี []
 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- ภาษา []
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
 ภาษาเชิงสังคมวิทยา
 สังคม

1
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Loading items...

2

Loading items...

3
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...

4
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

Loading items...

5
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Loading items...

6

Loading items...

7

Loading items...

8
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

119 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Loading items...

9

Loading items...

10
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

Loading items...

11

Loading items...

12

Loading items...

13

Loading items...

14

Loading items...

15

Loading items...

16

Loading items...

17
 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

Loading items...

18

Loading items...

19

Loading items...

20
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

234 ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000

Loading items...

21

Loading items...

22

Loading items...

23

Loading items...

24

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา