book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล = Individual scorecard / จิรประภา อัครบวร, รัตนศักดิ์ เจริญทรัพย์
ผู้แต่งจิรประภา อัครบวร
ISBN9786117145001
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2552
ครั้งที่พิมพ์ฉบับปรับปรุงใหม่
 ปรับปรุงใหม่
 ปรุบปรุงใหม่
 พิมพ์ครั้งที่ 3
 พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับปรับปรุง)
รูปเล่ม93 หน้า : ภาพประกอบ
หัวเรื่องการบริหารคุณภาพโดยรวม
 การบริหารงานบุคคล
 การบริหารองค์การ
 การประเมินผลงาน
 การพัฒนาบุคลากร
 การเรียนรู้ด้วยตนเอง
 การวัดผลงาน
 การวัดผลงานเชิงดุลยภาพ
 ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน
 ประสิทธิผลองค์การ -- การวัด []
 ข้าราชการ -- การประเมิน []
 องค์การ -- การบริหาร []
 การประเมินผลงาน -- ข้าราชการ []
 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
 ประสิทธิผลองค์การ -- การประเมิน []
 ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

1
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Loading items...

2

Loading items...

3
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Loading items...

4

Loading items...

5

Loading items...

6

Loading items...

7

Loading items...

8

Loading items...

9

Loading items...

10
 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

167 ม.2 ต.นาฝาย อ.เมือง จชัยภูมิ 36000

Loading items...

11

Loading items...

12

Loading items...

13

Loading items...

14

Loading items...

15
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 หมู่.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา