book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง1001 คำศัพท์พิชิตข้อสอบ IELTS และข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษอื่นๆ / Keith Burgess, เขียน ; สิรญา หงษ์หยก, แปล
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมหนึ่งพันหนึ่งคำศัพท์พิชิตข้อสอบ IELTS
 Activating 1001 academic words for IELTS
 IELTS
ผู้แต่งเบอร์เจส, คีธ
ISBN9789749960110 / 265.00
 9789749960110 265
 9789749960110 265 บาท
 9789749960110
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อีแอลที เอ็ดยูเคชั่น (ไทยแลนด์), 2553
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม146 หน้า + 1 ซีดีรอม
หัวเรื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

LocationCall NODetailStatus
BC,CD PE1128 บ827-LIB USE ONLY
BC,Main Stack PE1128 บ827-CHK SHELVES
BC,Main Stack PE1128 บ827-CHK SHELVES
BC,Prachinburi Main Stack PE1128 บ827-CHK SHELVES
2
3
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

4
5
LocationCall NODetailStatus
อ.บรรณราชนครินทร์ ชั้น 3428.0076 บ59หถูกยืม
อ.บรรณราชนครินทร์ ชั้น 2428.0076 บ59หอยู่บนชั้น
อ.บรรณราชนครินทร์ ชั้น 2428.0076 บ59หอยู่บนชั้น
อ.บรรณราชนครินทร์ ชั้น 3428.0076 บ59หอยู่บนชั้น
6
7
8
9
10
11
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

12
LocationCall NODetailStatus
Ongkharak LibraryPE1114 บ827 2553Copy 1Avilable
13
14
15
16

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา