book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง50 นิทานไทย / ธนากิต เรียบเรียง
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมห้าสิบนิทานไทย
 50 นิทานไทย
ผู้แต่งธนากิต
ISBN9789748263267
 974 8263 26 6
 9789748263267 150
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2539
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
 พิมพ์ครั้งแรก
รูปเล่ม408 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
หัวเรื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 

1
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

LocationCall NODetailStatus
SUT อาคารเอนกประสงค์ ติดต่อบริการยืม-คืน GR312 .ธ34 2539-ON SHELVES
SUS ห้องอ่านชั้น 3 GR312 T36-ON SHELVES
2
 มหาวิทยาลัยทักษิณ

140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

LocationCall NODetailStatus
Songkhla398.2049591 ห681 2539 Copy 2Available
3
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150

4
LocationCall NODetailStatus
อ.บรรณราชนครินทร์ ชั้น 3398.2 ธ15หอยู่บนชั้น
อ.บรรณราชนครินทร์ ชั้น 3398.2 ธ15หอยู่บนชั้น
5
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

6
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

27 ท่าอิฐ เมือง อุตรดิตถ์ 53000

7
LocationCall NODetailStatus
SWU Central Library398.2 ธ231หCopy 1Avilable
8
 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

9
10
11
LocationCall NODetailStatus
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา398.2 ธ231ห Copy 1Missing
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา398.2 ธ231หCopy 2On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา398.2 ธ231หCopy 3Missing
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา398.2 ธ231หCopy 4On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา398.2 ธ231หCopy 5On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา398.2 ธ231หCopy 6On Shelf
12
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

13
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา