book cover
1
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

2
3
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

LocationCall NODetailStatus
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาZ693.3.S63ก6 2542 Copy 2Available
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาZ693.3.S63ก6 2542 Copy 3Available
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาZ693.3.S63ก6 2542 Copy 1Available
4
LocationCall NODetailStatus
หนังสือเก่าชั้นปิด B (ชั้น 1)025.5 จ631กติดต่อเจ้าหน้าที่
หนังสือเก่าชั้นปิด B (ชั้น 1)025.5 จ631กติดต่อเจ้าหน้าที่
5
6
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

7
LocationCall NODetailStatus
SWU Central Library025.1977 ก446Copy 1Avilable
SWU Central Library025.1977 ก446 ร.2Copy 2Avilable
SWU Central Library025.1977 ก446 ร.3Copy 3Avilable
8
 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

9
10
LocationCall NODetailStatus
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา025.29 ก446 Copy 1On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา025.29 ก446 Copy 2On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา025.29 ก446 Copy 4On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา025.29 ก446 Copy 5On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา025.29 ก446Copy 3On Shelf
11
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา