book cover
Type Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบนักษัตร การแพทย์ วัฒนธรรม และจริยธรรม / จัดโดย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้แต่งการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบนักษัตร (2538 : กรุงเทพฯ)
ISBN9748948668 427
 974 89486 6 8
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538
รูปเล่ม318 หน้า ; 29 ซม
หัวเรื่องMedicine -- congresses []
 Culture
 Ethics, Medical
 การแพทย์ -- การประชุม []
 การประกอบโรคศิลป์
 การแพทย์
 การแพทย์ -- วิจัย -- สาระสังเขป []
 การแพทย์ -- แง่สังคม -- การประชุม []
 การแพทย์ -- รวมเรื่อง []
 การแพทย์ -- ไทย -- การประชุม []
 การแพทย์กับสังคม
 การแพทย์แบบพหุลักษณ์
 การแพทย์แผนไทย -- การประชุม []
 การแพทย์แผนโบราณ -- ไทย []
 จริยธรรม -- แง่การแพทย์ []
 ทัศนคติต่อการตาย -- แง่การแพทย์ -- การประชุม []
 วัฒนธรรม
 แพทย์
 แพทย์แผนไทย -- การประชุม []
 แพทย์แผนโบราณ -- ไทย -- การประชุม []
 วัฒนธรรม -- แง่การแพทย์ []
 สิทธิของผู้ป่วย -- การประชุม []
 การแพทย์ -- ไทย []
 การแพทย์ -- ไทย -- การประชุม []
 การแพทย์กับมนุษยศาสตร์
 จรรยาแพทย์
 จริยธรรม
 จริยธรรม -- การประชุม []
 นโยบายสาธารณสุข
 ผู้ป่วย -- การดูแล []
 แพทย์แผนโบราณ
 แพทย์แผนโบราณ -- การประชุม []
 แพทยศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน []
 วัฒนธรรมไทย -- การประชุม []
 เรือหางยาว -- เครื่องยนต์ -- วิจัย []
 เรือหางยาว -- แง่สิ่งแวดล้อม -- วิจัย []
 วัฒนธรรมไทย
 สาธารณสุข -- ไทย []
 สิทธิที่จะตาย

1
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...

2
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Loading items...

3

Loading items...

4
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

Loading items...

5

Loading items...

6

Loading items...

7
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

Loading items...

8

Loading items...

9

Loading items...

10

Loading items...

11
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 หมู่.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา