book cover
Type Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการตีความความเป็นจริงในกวีนิพนธ์ และจิตกรรมเซอร์เรียลิสต์ในฝรั่งเศส (2462-2512) = The interpretation of reality in surrealist poetry and painting in France (1919-1969) / สดชื่น ชัยประสาธน์
ผู้แต่งสดชื่น ชัยประสาธน์, 2487-
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะโบราณคดี, 2531
รูปเล่ม246 แผ่น : ภาพประกอบ ; 28 ซม
หัวเรื่องกวีนิพนธ์ฝรั่งเศส -- คริสตศตวรรษที่ 20. []
 จิตรกรรมฝรั่งเศส.
 เซอร์เรียลิสม์ (วรรณกรรม) -- ฝรั่งเศส. []
 เซอร์เรียลิสม์ -- ฝรั่งเศส. []

1
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

Loading items...


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา