book cover
Type Book
ชื่อเรื่อง500 เล่มหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน / จัดทำโดย โครงการคัดสรรหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน สมาพันธ์องค์กรเพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน
ชื่อเรื่องเพิ่มเติม500 หนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน
 ห้าร้อยเล่มหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน
ISBN9748379345 240
 9748379345 240 บาท
 9789748379340
 9748379345
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บ้านบนต้นไม้, บริษัทแปลนบุ๊คเน็ต, 2542
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที 1
 พิมพ์ครั้งแรก
รูปเล่ม303 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม
หัวเรื่อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
 มหาวิทยาลัยศิลปากร

ตำบล สนามจันทร์ อำเภอเมือง จ.นครปฐม 73000

LocationCall NODetailStatus
SUT Ref. Room อาคารหอสมุดชั้นล่าง Z1037.8.ท9 ห64 2542-NOT TEMPORARY SERVICE
SUS หนังสืออ้างอิ Z1037 ส46 2542-LIB USE ONLY
SUS หนังสืออ้างอิ Z1037 ส46 2542-LIB USE ONLY
SUS ศ.ดร.เจตนา (ชั้น Z1037 ส46 2542 -ON SHELVES
2
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

LocationCall NODetailStatus
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาPZ90.T5ห6 2542 Copy 1Non-circulation
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาPZ90.T5ห6 2542 Copy 2Non-circulation
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาPZ90.T5ห6 2542 Copy 3Non-circulation
3
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

LocationCall NODetailStatus
หอสมุด ชั้น 2 กลุ่มหนังสืออ้างอิงภาษาไทย011.62 ส16ห 2542ฉ.1LIB USE ONLY(ใช้เฉพาะภายในห้องสมุด)
4
LocationCall NODetailStatus
ชั้นหนังสือ (ชั้น 2)011.62 ห376อยู่บนชั้น
ชั้นหนังสือ (ชั้น 2)011.62 ห376อยู่บนชั้น
5
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

6
LocationCall NODetailStatus
อาคารวิทยบริการ 2 ชั้น ชั้น 2016.808 ส16หรอจำหน่ายออก
อาคารเรียนรวมชั้น 3016.808 ส16หอยู่บนชั้น
7
8
9
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 Mittapap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

10
LocationCall NODetailStatus
SWU Central Library808.899282 ห519 ร.2Copy 2Avilable
SWU Central Library808.899282 ห519 ร.3Copy 3Avilable
SWU Central Library808.899282 ห519Copy 1Avilable
11
12
13
LocationCall NODetailStatus
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา016.0285 ห541 Copy 3On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา016.0285 ห541 Copy 4On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา016.0285 ห541 Copy 5On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา016.0285 ห541 Copy 6On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา016.0285 ห541 Copy 1On Shelf
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา016.0285 ห541Copy 2On Shelf
14
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ซอย นครสวรรค์ 2 ตำบล ตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000


© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา